Slide Slide Slide

انیاک سافت در یک نگاه

استقبال مردم به استفاده از پرداخت­‌های الکترونیکی موجب شده تا بانک‌­ها، PSP ها و سایر موسساتی که با خدمات مرتبط با پرداخت سر و کار دارند، با حجم عظیمی از تراکنش‌­های مالی مواجه­ باشند. در چنین شرایطی شرکت‌های ارائه دهنده نرم­ افزار­های سوئیچ مانند شرکت انیاک سافت، به کمک سازمان‌ها می آیند.
شرکت انیاک سافت با توجه به نیاز شبکه بانکی و اتکا به سال­‌ها تجربه در طراحی و تولید سامانه‌های مرتبط با پرداخت الکترونیک و همچنین با استفاده از جدیدترین دستاوردهای فناوری اطلاعات اقدام به تولید سامانه سوئیچ بانکی پویا نموده است تا پاسخگوی نیازهای متفاوت محیط‌های پردازش آنلاین تراکنش و سایت های پشتیبانی با قابلیت پاسخگویی به چندین درخواست همزمان باشند. در همین راستا، شرکت انیاک سافت محصول سوئیچ خود را بر پایه سه بخش نرم افزاری یکپارچه و مرتبط با یکدیگر ارائه نموده است:

  • (Eniac Soft Switch Front-End (OLTP( سیستم پردازش آنلاین تراکنش‌ها)
  • Eniac Soft Switch Back-Office
  • سیستم مدیریت کارت Eniac card issuer

انیاک سافت در یک نگاه

استقبال مردم به استفاده از پرداخت­‌های الکترونیکی موجب شده تا بانک‌­ها، PSP ها و سایر موسساتی که با خدمات مرتبط با پرداخت سر و کار دارند، با حجم عظیمی از تراکنش‌­های مالی مواجه­ باشند. در چنین شرایطی شرکت‌های ارائه دهنده نرم­ افزار­های سوئیچ مانند شرکت انیاک سافت، به کمک سازمان‌ها می آیند.
شرکت انیاک سافت با توجه به نیاز شبکه بانکی و اتکا به سال­‌ها تجربه در طراحی و تولید سامانه‌های مرتبط با پرداخت الکترونیک و همچنین با استفاده از جدیدترین دستاوردهای فناوری اطلاعات اقدام به تولید سامانه سوئیچ بانکی پویا نموده است تا پاسخگوی نیازهای متفاوت محیط‌های پردازش آنلاین تراکنش و سایت های پشتیبانی با قابلیت پاسخگویی به چندین درخواست همزمان باشند. در همین راستا، شرکت انیاک سافت محصول سوئیچ خود را بر پایه سه بخش نرم افزاری یکپارچه و مرتبط با یکدیگر ارائه نموده است:

  • (Eniac Soft Switch Front-End (OLTP( سیستم پردازش آنلاین تراکنش‌ها)
  • Eniac Soft Switch Back-Office
  • سیستم مدیریت کارت Eniac card issuer